காசி மெடிக்கல்ஸ்

kasimedicals

காசி மெடிக்கல்ஸ்
பிரதான சாலை,
வேலாடிப்பட்டி,
கந்தர்வகோட்டை – 613301

அலைபேசி: 99438 39902, 76390 05164
கடையின் நேரம்: காலை 7:30 – இரவு 9:00

விரைவில நலம்பெற வேண்டுகிறோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *