ரசம் வகைகள்

  • பருப்பு ரசம்
  • எலுமிச்சை ரசம்
  • இஞ்சி ரசம்
  • புளி ரசம்
  • தக்காளி ரசம்
  • கொள்ளு ரசம்