கிராமங்கள்

S.No ஊராட்சியின் பெயர்
1 அக்கச்சிப்பட்டி
2 அண்டனூர்
3 அரவம்பட்டி
4 அரியானிப்பட்டி
5 ஆத்தங்கரைவிடுதி
6 கந்தர்வகோட்டை (கோவிலூர்)
7 கல்லாக்கோட்டை
8 காட்டுநாவல்
9 கோமாபுரம்
10 குளத்தூர்
11 குறும்பூண்டி
12 மங்கனூர்
13 மஞ்சபேட்டை
14 மட்டங்கால்
15 முதுகுளம்
16 நடுப்பட்டி
17 நம்புராம்பட்டி
18 நத்தமாடிப்பட்டி
19 நெப்புகை
20 நொடியூர்
21 பழைய கந்தர்வகோட்டை
22 பல்லவராயன்பட்டி
23 பெரியகோட்டை
24 பிசானத்தூர்
25 புதுநகர்
26 புதுப்பட்டி
27 புனல்குளம்
28 சங்கம்விடுதி
29 சுந்தம்பட்டி
30 தச்சன்குறிச்சி
31 துருசுப்பட்டி
32 துவார்
33 வடுகப்பட்டி
34 வீரடிப்பட்டி
35 வெள்ளாளவிடுதி
36 விராலிப்பட்டி